tanıtım2

Discord İstatistik Sistemi

İstatistik sistemi sayesinde belirlediğiniz verileri özel oluşturulmuş ses kanallarında gösterebilirsiniz
Bu ses kanalları yazılı olan verileri yaklaşık 40 dakikada bir günceller.Kullanım: m!istatistikkur <isim> <değişken(ler)>


Discord sunucunuzdaki aktif ve toplam üye sayısını bir arada göstermek isterseniz.

Örnek Kullanım: m!istatistikkur Aktif Üye: [aktifüye] / [toplamüye]

ÖRNEK:

tanıtım1

Discord sunucunuzdaki rekor çevrimiçi sayısını göstermek isterseniz.

KULLANIM:

Örnek Kullanım: m!istatistikkur [rekorçevrimiçi]

ÖRNEK:

tanıtım1

Discord sunucunuzdaki yetkili sayısını göstermek isterseniz (Yönetici izni)

Örnek Kullanım: m!istatistikkur Aktif Yetkili: [aktifyetkili] / [toplamyetkili]

tanıtım1

Discord sunucunuzdaki görevli sayısını göstermek isterseniz (m!görevliler)

Örnek Kullanım: m!istatistikkur Aktif Görevli: [aktifgörevli] / [toplamgörevli]

tanıtım1

Discord sunucunuzdaki belirlediğiniz role sahip üye sayısını göstermek isterseniz

Örnek Kullanım: m!istatistikkur <isim> @Rol

tanıtım1

Discord sunucunuzdaki toplam yazılan mesaj sayısını görmek isterseniz.
Marpel sunucunuza katıldığı andan itibaren yazılan mesajları sayar.

Örnek Kullanım: m!istatistikkur <isim> [toplammesaj]

tanıtım1