Komut Açıklama
m!alıntıla <Mesajid> İdsi girilen mesajı alıntılar.
m!avatar <@Üye> İstenen üyenin avatarını gösterir.
m!clyde <Metin> Clyde bota fake mesaj yazdırır.
m!emoj-koydur <Mesajid> <Emoji> Mesaja tepki ekletir.
m!emoji-yazdı <Metin> Girilen yazıyı emojili şekilde yazar
m!hatırlatıcı <Süre> Belirlenen süre sonra mesaj atar.
m!konuştur <@Üye> <Metin> Bota mesaj yazdırır.
m!kredi Her gün 50 ile 350 arasında kredi verir.
m!kredi-gönder <Miktar> <@Üye> Belirlenen üyeye kredi transferi yapar.
m!mc-başarı <Yazı> Mc başarı fotoğrafı yazı yazdırır.
m!pankart Pankarta yazı yazdırır.
m!qr İstediğiniz metni qr koduna dönüştürür.
m!rastgele-emoji Rastgele bir emoji hakkında bilgiler verir.
m!rastgele-rol Rastgele bir rol hakkında bilgi verir.
m!rastgele-üye Rastgele bir üye hakkında bilgi verir
m!saygınlık <@Üye> Günde bir defa bir üyeye saygınlık verebilirsiniz.